გოგონა, ბიჭი, პენი და ძალიან, ძალიან გრძელი გზა / A Girl, a Boy, a Penny and a Very, Very, Very Long Road
გოგონა, ბიჭი, პენი და ძალიან, ძალიან გრძელი გზა / A Girl, a Boy, a Penny and a Very, Very, Very Long Road
RUS