50 ან ორი ვეშაპი ხვდება სანაპიროზე / 50 or Two Whales Meet on the Beach
50 ან ორი ვეშაპი ხვდება სანაპიროზე / 50 or Two Whales Meet on the Beach
RUS