47 მეტრით დაბლა: გალიიდან გამოშვებული / 47 Meters Down: Uncaged
47 მეტრით დაბლა: გალიიდან გამოშვებული / 47 Meters Down: Uncaged
ENG
RUS