40: ქრისტეს ცდუნება / 40: The Temptation of Christ
40: ქრისტეს ცდუნება / 40: The Temptation of Christ
ENG
RUS