ორი არის წყვილი, სამი არის ჯგუფი / Two's A Couple, 3's A Crowd
ორი არის წყვილი, სამი არის ჯგუფი / Two's A Couple, 3's A Crowd
RUS