4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე / 4 Months, 3 Weeks & 2 Days
4 თვე, 3 კვირა და 2 დღე / 4 Months, 3 Weeks & 2 Days
GEO
ENG