ნოემბერი 23: 514 ა, 2-დან 517 ა, 7-მდე / NOVEMBER 23: 514 A, 2 TO 517 A, 7
ნოემბერი 23: 514 ა, 2-დან 517 ა, 7-მდე / NOVEMBER 23: 514 A, 2 TO 517 A, 7
GEO