1800 გრამი / 1800 gramów
1800 გრამი / 1800 gramów
RUS