18 კილოჰერცი / 18 Kilohertz
18 კილოჰერცი / 18 Kilohertz
RUS