13 ნოემბერი: თავდასხმა პარიზზე / November 13: Attack on Paris
13 ნოემბერი: თავდასხმა პარიზზე / November 13: Attack on Paris
RUS