13 დღე მზისგან მოშორებით / Thirteen Days Away from the Sun
13 დღე მზისგან მოშორებით / Thirteen Days Away from the Sun
RUS