10 000 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე / 10,000 BC
10 000 ჩვენს წელთაღრიცხვამდე / 10,000 BC
ENG